TSU NK 7GA12

COLLANA TESSUTO

SKU: TSU NK 7GA12 Categories: , ,

MOD. TS35/07GA 50
INT 14.5
CM 48
Weight: 33.9g

ligo_id

Scroll to Top

×